Notice: add_custom_background is deprecated since version 3.4! Use add_theme_support( 'custom-background', $args ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908

Notice: Undefined index: aspo in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-content/plugins/astickypostorderer/astickypostorderer.php on line 141
Cho trẻ ăn óc heo hàng ngày có tốt không?
Notice: Undefined offset: 1 in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-content/themes/meyeucon/single.php on line 54

Notice: Undefined index: rcommentid in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 481

Notice: Undefined index: rchash in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 482

Notice: genesis_before_content_sidebar_wrap is deprecated since version 1.7.0! Use do_action( 'genesis_before_content_sidebar_wrap' ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908

Notice: genesis_before_content is deprecated since version 1.7.0! Use do_action( 'genesis_before_content' ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908

Góc tư vấn


Notice: genesis_before_loop is deprecated since version 1.7.0! Use do_action( 'genesis_before_loop' ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908

Notice: genesis_loop is deprecated since version 1.7.0! Use do_action( 'genesis_loop' ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908

Cho trẻ ăn óc heo hàng ngày có tốt không?

Hỏi: Xin Bác sĩ cho biết ăn óc heo nhiều (một ngày một bộ) có tốt cho trẻ không. Xin cảm ơn

Trả lời: Óc heo rất nhiều cholesterol. Nếu chị cho cháu ăn mỗi ngày một bộ thì không tốt cho sức khỏe của cháu. Mỗi tuần chỉ nên cho cháu ăn một bữa, mỗi bữa khoảng 30-40 gram là đủ.

Bình luận bằng Facebook


Notice: Undefined index: title_reply_to in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/comment-template.php on line 2034
Gửi bình luận
Notice: Undefined index: cancel_reply_link in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/comment-template.php on line 2034

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi, vui lòng gửi tại --> Hỏi Đáp cùng Mẹ Yêu Con

*


Notice: Undefined index: rerror in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 401
 

Notice: genesis_after_loop is deprecated since version 1.7.0! Use do_action( 'genesis_after_loop' ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908

Notice: genesis_after_content is deprecated since version 1.7.0! Use do_action( 'genesis_after_content' ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908

Notice: genesis_after_content_sidebar_wrap is deprecated since version 1.7.0! Use do_action( 'genesis_after_content_sidebar_wrap' ) instead. in /home/ds6271/meyeucon.org/wp-includes/functions.php on line 2908