Góc tư vấn

Làm thế nào phát hiện hành vi sáng tạo ở trẻ?

Hỏi: Làm thế nào phát hiện hành vi sáng tạo ở trẻ? Những hành vi nào gọi là sáng tạo? Hiện con tôi đã 21 tháng tuổi , hiếu động, không bao giờ chịu ngồi một chỗ dù ở nhà hay ở nhà trẻ , trên đường đi cứ thấy vật gì lạ là lấy, sờ rồi leo lên. Người lớn ngăn cản là cháu khóc, cứ làm theo ý của mình. Hãy cho tôi lời khuyên.

Trả lời: Bản chất của sự sáng tạo là tìm ra mối liên hệ mới giữa các sự vật, hiện tượng, chẳng hạn một cái cốc dùng để uống nước nhưng nó còn có thể dùng làm vật chặn giấy. Một cái bút dùng để viết nhưng nó cũng có thể được trẻ tưởng tượng thành cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Có 5 dấu hiệu để nhận biết trẻ có khả năng sáng tạo: trội hơn về tính phức hợp trong tư duy, tinh tế và phức hợp hơn trong tâm vận động, độc lập hơn trong nhận xét, đánh giá, luôn tỏ ra tự tin, kiên trì hơn, chống lại sự áp đặt và sự hạn chế.

Đa số trẻ thông minh thường hiếu động, Bạn nên sử dụng những trò chơi nhóm có tính tích cực khám phá, trải nghiệm, giầu tính tương tác để giúp trẻ học cách quan sát, phát hiện thế giới, học cách tuân thủ quy tắc chơi, trải nghiệm những xúc cảm, rèn luyện tính kiên trì. Trẻ càng được khuyến khích, tự do chơi với ý tưởng của mình càng có nhiều cơ may để phát triển tính sáng tạo.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận