Góc tư vấn

Không nên bắt trẻ làm theo ý người lớn

Hỏi: Con gái tôi 5 tuổi, khả năng diễn đạt bằng lời nói khá tốt, mạch lạc và đôi khi lý luận, so sánh hiện tượng rất khá. Tuy nhiên, cháu thiếu kiên nhẫn và dễ nổi cáu vì một yêu cầu nào đó của người lớn. Cháu tập viết phải có mẹ ngồi kèm, ăn cũng phải có người nhắc nhở, chỉ tỏ ra sợ hãi (đôi khi đối phó) với người lớn mà cháu sợ. Tôi nên làm thế nào?

Trả lời: Trước hết, chị hãy dùng những nội dung cháu thích để rèn tính kiên trì cho cháu. Bên cạnh đó, đừng quá khắt khe với cháu. Và tại sao lại bắt cháu phải nghe tất cả những gì người lớn muốn? Chị có thể gặp thêm chuyên gia để nghe tư vấn.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận