Góc tư vấn

Có cách nào phát hiện năng khiếu ở trẻ?

Hỏi: Xin hỏi cách phát hiện khả năng hay năng khiếu đặc biệt của trẻ. Con gái tôi hơn 3 tuổi, có khả năng nhớ rất nhanh. Một bài thơ dài (khoảng 15 câu lục bát) chỉ cần nghe liên tiếp khoảng 5 lần là cháu sẽ thuộc hết. Con tôi có phải là có khả năng đặc biệt không?

Trả lời: Trí nhớ của trẻ 3 tuổi thường rất tốt. Trẻ có trí nhớ tốt chỉ là một trong số những biểu hiện chứng tỏ cháu phát triển bình thường. Muốn biết con có năng khiếu gì đặc biệt không, bạn cần tìm gặp các chuyên gia tâm lý trẻ em có kinh nghiệm, sử dụng các bộ công cụ chuẩn để đánh giá.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận