Góc tư vấn

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ có ở các tỉnh

Hỏi: Sàng lọc là kỹ thuật cao trong y học, xin hỏi ngoài các tỉnh thành phố lớn thì ở các tỉnh nghèo khác như Lào Cai thì kỹ thuật này có được phát triển và phổ biến?

Trả lời: Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau: Lào Cai là tỉnh mà đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ được triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên,việc triển khai đề án phải đảm bảo có các bác sĩ thuộc Khoa Sản, Bệnh viện tỉnh, huyện được đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về chẩn đoán trước, sơ sinh từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cùng với việc các bệnh viện này được trang bị các phương tiện, máy móc cần thiết để triển khai đề án.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận