Tin tức

TP.HCM: Xây dựng chương trình bảo vệ trẻ em

UBND TP vừa xây dựng chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 nhằm ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống để đến năm 2015 giảm được 95% số trẻ em này, trong đó có 75% số trẻ em được trợ giúp tạo dựng cuộc sống hòa nhập với gia đình.

Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn, giảm dần và tiến tới giảm cơ bản vào năm 2015 số trẻ em bị xâm hại tình dục; ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại và nguy hiểm…

Thời gian thực hiện chương trình từ tháng 1.2011 – 12.2015 trên địa bàn 24 quận huyện, 322 phường, xã, thị trấn.

TP.HCM hiện có trên 1,6 triệu trẻ em, chiếm 22,9% dân số TP; trong đó có gần 180.000 trẻ em là con em các gia đình nhập cư, chiếm tỷ lệ 10% số trẻ em toàn thành và có 1.450 trẻ em phải lang thang kiếm sống, trong đó có 600 trẻ em lao động tại các cơ sở tư nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận