Góc tư vấn

Sự thích nghi của trẻ với môi trường sống

Hỏi: Tôi quan sát thấy trẻ sống nhiều với ông bà và ít tiếp xúc với bạn cùng lứa sẽ già giặn hơn, nói năng lễ độ, khôn ngoan hơn. Nhưng chúng cũng lại ít sáng tạo, kém thích nghi với môi trường mới và kém giao tiếp hơn những đứa trẻ tiếp xúc nhiều với bạn bè. Ông thấy điều này có đúng không và có nên tránh để trẻ ở với người cao tuổi quá nhiều?

Trả lời: Trẻ em lớn lên chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường sống. Nếu trẻ được giao tiếp nhiều với người lớn, với trẻ em thông tuệ hơn, trẻ sẽ khôn hơn, sáng tạo hơn. Tuy nhiên, nếu trẻ chỉ quanh quẩn với ông bà, (nhất là các cụ đã cao tuổi) – điều này hạn chế đáng kể khả năng tích cực những tiềm năng vốn có của chúng vì môi trường ngôn ngữ nghèo nàn, trẻ không được kích hoạt những hành vi sáng tạo.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận