Góc tư vấn

Chơi cùng con để phát triển khả năng

Hỏi: Con gái tôi lúc 2-3 tuổi rất nhanh nhẹn và có đầu óc sáng tạo, nhưng gần đây, khi cháu được 5-6 tuổi, tôi thấy khả năng sáng tạo cũng như tư duy của cháu kém đi. Tôi vừa qua quá bận không chia sẻ và khuyến khích con được nhiều. Làm thế nào để trong khoảng thời gian ít ỏi, tôi có thể hỗ trợ cháu biết cách tư duy, độc lập và sáng tạo?

Trả lời: Trẻ 2-3 tuổi thường có khả năng tưởng tượng tốt. Nếu khả năng này không được cha mẹ nuôi dưỡng thông qua những trò chơi, sự cổ vũ có thể làm trẻ mất đi những cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo. Khả năng sáng tạo gắn liền với sự tự do và ý tưởng không bị áp đặt, đặc biệt là gắn liền với cảm xúc, chỉ có cảm xúc tốt mới gieo mầm sáng tạo.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận