Cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết nặng - Mẹ Yêu Con ORG