Tin tức

ITU thúc đẩy thế giới bảo vệ trẻ em dùng Internet

Ngày 18/11, tại thủ đô San Jose của Costa Rica, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) Hamadoun Touré và Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla đã phát động giai đoạn mới trong sáng kiến toàn cầu bảo vệ trẻ em trực tuyến (COP) nhằm xây dựng môi trường an toàn bảo vệ thế hệ trẻ khi sử dụng mạng Internet.

Sáng kiến trên được phát triển trên cơ sở các nguyên tắc chỉ đạo đã được thỏa thuận giữa ITU, các đối tác, các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan của Liên hợp quốc.

Sáng kiến COP đề xuất các hành động cụ thể từ phát triển đạo đức công nghiệp thông tin viễn thông, lập các đường dây nóng quốc gia, phát triển các trung tâm quốc gia bảo vệ trẻ em trực tuyến, nâng cao nhận thức về COP, đào tạo về COP cho các bậc cha mẹ, người bảo trợ, giáo viên, phát triển lộ trình quốc gia và các công cụ pháp lý về COP.

Sáng kiến cũng nhằm khai thác sức mạnh phối hợp của các đối tác thông qua các nguồn như nền trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về COP, khuôn khổ phối hợp những nỗ lực toàn cầu và thực hiện hàng loạt các hoạt động giáo dục an toàn trực tuyến và phòng ngừa.

Sáng kiến COP là công cụ để các nước xây dựng kế hoạch quốc gia về bảo vệ trẻ em trực tuyến, điều chỉnh sự tham gia tích cực của các cộng đồng trực tuyến, trang bị cho bậc cha mẹ những hiểu biết về các hiểm họa tiềm tàng đối với trẻ em khi sử dụng Internet không thích hợp, tạo môi trường để trẻ em sử dụng Internet an toàn và tận dụng được những lợi ích của thế giới trực tuyến.

Ông Touré nhấn mạnh cộng đồng thế giới đã ủng hộ áp đảo đối với sáng kiến COP và giai đoạn mới của sáng kiến này có mục tiêu là biến chiến lược của ITU thành hành động.

Internet mở ra nhiều cơ hội thực sự cho phát triển hướng tới nền kinh tế tri thức. Nhưng trong quá trình này, nhân loại không thể lơ là đối với trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất khi sử dụng Internet.

Sáng kiến COP được ITU phát động từ năm 2008, thời điểm thế giới có 1,5 tỷ người sử dụng mạng Internet. Đến năm 2010, con số này được ước tính khoảng 2 tỷ người, trong đó có cộng đồng trẻ em.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận