Góc tư vấn

Ít gần gũi con có giảm IQ và EQ?

Hỏi: Do điều kiện công tác nên con thứ hai 17 tháng của tôi phải ở quê với ông bà từ khi 14 tháng tuổi. Xin hỏi như vậy có ảnh hưởng đến chỉ số IQ và EQ của cháu không? Trong điều kiện đó, làm sao để phát triển trí tuệ cho cháu?

Trả lời: Việc gửi cháu sống với ông bà cũng sẽ có ảnh hưởng phần nào đến đời sống tâm lý của cháu, ví dụ như sự gắn bó tình cảm giữa cha mẹ và con cái sẽ giảm đi (thời điểm này, việc giao tiếp cảm xúc với con của cha mẹ là cực kỳ quan trọng). Tuy nhiên vì điều kiện công tác, anh chị phải gửi con cho ông bà thì nên tạo điều kiện về môi trường tốt nhất, ví dụ về điều kiện sống, điều kiện giao tiếp, tiếp xúc tình cảm với những người thân, điều kiện giáo dục trẻ một cách tốt nhất thì sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số IQ và EQ.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận