Tin tức

Hội thảo về cơ chế phối hợp hoạt động bảo vệ quyền trẻ em

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại Việt Nam.

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam và tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo “Cơ chế phối hợp hoạt động bảo vệ quyền trẻ em giữa Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ NGOs và cơ quan nhà nước”.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại Việt Nam. Hiện nay, cả nước có hàng trăm hiệp hội, tổ chức, cơ sở có hoạt động liên quan đến trẻ em. Mỗi tổ chức này có những đặc điểm và quá trình tổ chức hoạt động khác nhau. Do đó, kết quả hoạt động, ảnh hưởng đối với công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em không giống nhau.

Thực tế hoạt động cho thấy, các tổ chức phi chính phủ NGOs có vai trò lớn trong việc huy động tiềm năng của gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc tế để tham gia hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thay đổi nhận thức cũng như thúc đẩy trách nhiệm của xã hội trong việc thực hiện quyển trẻ em. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ NGOs cũng chưa có sự phối hợp, liên kết hoạt động nên chưa tạo thành tiếng nói chung trong việc vận động chính sách cho trẻ em.

Về vấn đề này, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: “Mỗi doanh nghiệp, tổ chức có một thế mạnh riêng chúng ta phải ngồi với nhau, chia sẻ những cái mạnh nhất, liên kết lại với nhau và tổ chức thường kỳ, thậm chí phải thành lập ban điều phối. Đây là cơ hội để mọi người cùng đoàn kết, hợp tác với nhau và điều nữa là chỗ dựa cho trẻ em).

Bình luận bằng Facebook

Bình luận