Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

ABC Song (Bài hát ABC)

A – B – C – D – E – F – G
H – I – J – K – L – M – N – O – P
Q – R – S – T – U – V
W – X – Y and Z
Now I know my A – B – C’s
Next time won’t you sing with me?

Đây là bài hát tiếng Anh giúp trẻ tập phát âm cơ bản những chữ cái từ A tới Z, đặc biệt phù hợp với trẻ tập nhận biết mặt chữ hoặc đánh vần.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận