Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Five Little Monkeys (5 chú khỉ con)

Five little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Four little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Three little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Two little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

One little monkey jumping on the bed
He fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

No little monkeys jumping on the bed
None fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
Put those monkeys back in bed!

Bài hát Tiếng Anh cho trẻ em “5 chú khỉ con” rất thích hợp đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận