Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Hickory dickory dock (Đồng hồ quả lắc)

Hickory dickory dock. The mouse went up the clock.
The clock struck one. The mouse went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

A snake!
Hickory dickory dock. The snake went up the clock.
The clock struck two. The snake went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

A squirrel!
Hickory dickory dock. The squirrel went up the clock.
The clock struck three. The squirrel went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

A cat!
Hickory dickory dock. The cat went up the clock.
The clock struck four. The cat went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

A monkey!
Hickory dickory dock. The monkey went up the clock.
The clock struck five. The monkey went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

An elephant…oh no!
Hickory dickory dock. The elephant went up the clock.
Oh no!
Hickory dickory dock.

“Đồng hồ quả lắc” là một trong những bài hát tiếng Anh rất quen thuộc, được khuyến khích đối với trẻ từ 4 tuổi trở lên.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận