Tin tức

Các chế độ cho giáo viên mầm non trong và ngoài công lập là như nhau

Để bảo đảm đời sống cho giáo viên mầm non ngoài công lập, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26-10-2011 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

Trong tổng số gần 197 nghìn giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước, có hơn 77 nghìn người là giáo viên tại các cơ sở ngoài công lập, chiếm tỷ lệ 40% và đều thuộc diện hợp đồng lao động.

Giáo viên ngoài công lập đã được Nhà nước quan tâm nhiều hơn

Theo đó, từ ngày 15-12, giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập sẽ được hỗ trợ ngân sách để hưởng lương theo đúng thang bảng lương; được nâng lương định kỳ; được áp dụng các chế độ, chính sách khác như đối với giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Đối với giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, Nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận