Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

ABC Phonics Song: A-I (cùng phát âm tiếng Anh A-I)

a – a – ant
b – b – bee
c – c – cold
a – b – c

d – d – dinosaur
e – e – egg
f – f – frog
d – e – f

g – g – go
h – h – house
i – i – inchworm
g – h – i

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận