Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Ếch chia trăng

Là bộ phim không lời, có thể giúp lý giải câu thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”…

Một đàn ếch nọ rất thích mặt trăng, nhưng chúng luôn nghĩ rằng mặt trăng nằm dưới nước và tranh nhau nhảy xuống để sở hữu mặt trăng, tuy nhiên chúng chỉ làm những việc hoài công vô ích… Một con ếch già hiểu biết đã “chia trăng” cho lũ ếch con bằng cách mỗi đứa sở hữu một chiếc lá đựng nước có chứa bóng mặt trăng, nhưng rồi lũ ếch cũng đâu có chịu ngồi yên…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận