Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Vịt lội trong ao

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao
Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao
Vịt kêu vui khiếp vịt ăn gì?
Vịt ăn tôm tép nên cái mỏ vịt dẹp lép, cái mỏ dẹp lép.
Xin đố… ai biết vì sao vịt lội dễ dàng? vì sao vịt lội dễ dàng?
Là vì… là vì… là vì chân nó có màng.
Là vì… là vì… là vì chân nó có màng…

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao
Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao
Vịt kêu vui khiếp vịt ăn gì?
Vịt ăn tôm tép nên cái mỏ vịt dẹp lép, cái mỏ dẹp lép.
Xin đố… ai biết vì sao vịt lội dễ dàng? vì sao vịt lội dễ dàng?
Là vì… là vì… là vì chân nó có màng.
Là vì… là vì… là vì chân nó có màng…

Sáng tác: Minh Tuyền

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận