Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chú chuột nhắt

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc.
Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Ăn vụng suốt ngày, thật đáng chê.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc.
Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Ăn vụng suốt ngày, thật đáng chê.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận