Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chú chuột nhắt

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc.
Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Ăn vụng suốt ngày, thật đáng chê.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc.
Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng.
Ăn vụng suốt ngày, thật đáng chê.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít.

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Chú chuột nhắt - Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ - Nhạc thiếu nhi có hình - Nhạc thiếu nhi Việt Nam

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi, vui lòng gửi tại --> Hỏi Đáp cùng Mẹ Yêu Con

*