Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Humpty Dumpty


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Humpty Dumpty sat on the wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the King’s horses and all the King’s men
Couldn’t put Humpty together again

Humpty Dumpty sat on the wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the King’s horses and all the King’s men
Couldn’t put Humpty together again

Humpty Dumpty sat on the ground
Humpty Dumpty looked all around
Gone were the chimneys and gone were the roofs
All he could see were buckles and boots

Humpty Dumpty counted to ten
Humpty Dumpty took out a pen
All the King’s horses and all the King’s men
Were happy that Humpty’s stood gether again

Đây là một trong những bài hát thiếu nhi Tiếng Anh rất quen thuộc với trẻ em trên khắp thế giới

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận