Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Old MacDonald had a farm (trang trại của ông MacDonald)


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some ducks
with a quack quack here,
and a quack quack there,
here a quack, there a quack
everywhere a quack quack

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some pigs,
Ee i ee i oh!

With a oink-oink here,
And a oink-oink there
Here a oink, there a oink,
Everywhere a oink-oink
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cows,
Ee i ee i oh!
With a Moo Moo here,
And a Moo Moo there,
Here a Moo, there a Moo,
Everywhere a Moo Moo
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some dogs,
Ee i ee i oh!
With a woof-woof here,
And a woof-woof-woof there
Here a woof, there a woof,
Everywhere a woof-woof
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cats,
Ee i ee i oh!
With a meow- meow here,
And a meow -meow there
Here a meow , there a meow ,
Everywhere a meow -meow
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some horses,
Ee i ee i oh!
With a neigh-heigh here,
And a neigh-heigh there
Here a neigh, there a neigh,
Everywhere a neigh-neigh
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!

Đây là một trong những bài hát vô cùng quen thuộc với các em thiếu nhi nước ngoài

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận