Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Old MacDonald had a farm (trang trại của ông MacDonald)


Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some ducks
with a quack quack here,
and a quack quack there,
here a quack, there a quack
everywhere a quack quack

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some pigs,
Ee i ee i oh!

With a oink-oink here,
And a oink-oink there
Here a oink, there a oink,
Everywhere a oink-oink
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cows,
Ee i ee i oh!
With a Moo Moo here,
And a Moo Moo there,
Here a Moo, there a Moo,
Everywhere a Moo Moo
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some dogs,
Ee i ee i oh!
With a woof-woof here,
And a woof-woof-woof there
Here a woof, there a woof,
Everywhere a woof-woof
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cats,
Ee i ee i oh!
With a meow- meow here,
And a meow -meow there
Here a meow , there a meow ,
Everywhere a meow -meow
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some horses,
Ee i ee i oh!
With a neigh-heigh here,
And a neigh-heigh there
Here a neigh, there a neigh,
Everywhere a neigh-neigh
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!

Đây là một trong những bài hát vô cùng quen thuộc với các em thiếu nhi nước ngoài

Old MacDonald had a farm (trang trại của ông MacDonald) - Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ - Nhạc thiếu nhi Tiếng Anh - Video nhạc thiếu nhi

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi, vui lòng gửi tại --> Hỏi Đáp cùng Mẹ Yêu Con

*