Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Row row row your boat (2) (Hãy cùng chèo thuyền)


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.

Row, row, row your boat
Gently down the stream.
If you see a crocodile,
Don’t forget to scream.

Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.

Row, row, row your boat
Gently down the stream.
If you see a crocodile,
Don’t forget to scream.

Đây là một trong những bài hát thiếu nhi nhẹ nhàng và tình cảm dành cho các bé

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận