Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Five Little Monkeys (2) (5 chú khỉ con)


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Five little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Four little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Three little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Two little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

One little monkey jumping on the bed
He fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

No little monkeys jumping on the bed
None fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
Put those monkeys back in bed!

5 chú khỉ con cứ nhảy chồm chồm ở trên giường cho đến khi từng chú ngã xuống đấy… Bài hát giúp cho bé học đếm rất hữu hiệu đấy…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận