Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Rain Rain go away (Mưa ơi hãy đi đi)


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Rain Rain go away,
Come another day,
Daddy wants to play,
Rain Rain go away,

Rain Rain go away,
Come another day,
Mommy wants to play,
Rain Rain go away,

Rain Rain go away,
Come another day,
Brother wants to play,
Rain Rain go away,

Rain Rain go away,
Come another day,
Sister wants to play,
Rain Rain go away,

Rain Rain go away,
Come another day,
Baby wants to play,
Rain Rain go away,

Rain Rain go away,
Come another day,
All the family wants to play,
Rain Rain go away,

Một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc với trẻ em thế giới…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận