Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Hickory Dickory Dock (2) (đồng hồ quả lắc)


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory Dickory Dock,

Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck two,
And down he flew,
Hickory Dickory Dock,

Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck three,
And he did flee,
Hickory Dickory Dock

Một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc với trẻ em thế giới…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận