Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

ABC Song (2) (Bài hát ABC)


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

A – B – C – D – E – F – G
H – I – J – K – L – M – N – O – P
Q – R – S – T – U – V
W – X – Y and Z
Now I know my A – B – C’s
Next time won’t you sing with me?

A – B – C – D – E – F – G
H – I – J – K – L – M – N – O – P
Q – R – S – T – U – V
W – X – Y and Z
Now I know my A – B – C’s
Next time won’t you sing with me?

Đây là một bài hát vô cùng quen thuộc của trẻ em thế giới, bài hát giúp bé nhận biết bảng chữ cái tiếng Anh nhờ những giai điệu đơn giản, đáng yêu…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận