Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

The Mulberry Bush


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Here we go ’round the mulberry bush,
The mulberry bush, the mulberry bush.
Here we go ’round the mulberry bush,
So early in the morning

This is the way wash our face
wash our face, wash our face
This is the way wash our face
On a cold and frosty morning

This is the way brush our teeth
brush our teeth, brush our teeth
This is the way brush our teeth
On a cold and frosty morning

This is the way comb our hair
comb our hair, comb our hair
This is the way comb our hair
On a cold and frosty morning

This is the way we go to school,
we go to school, we go to school,
This is the way we go to school,
On a cold and frosty morning

Một bài hát Tiếng Anh có giai điệu nhẹ nhàng, dạy cho các bé biết làm những công việc vào buổi sáng…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận