Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Hot Cross Buns


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

Hot Cross Buns, Hot Cross Buns
1 a penny, 2 a penny
Hot Cross Buns

If you have no daughters,
Give them to your sons,
1 a penny, 2 a penny
Hot Cross Buns

Một bài hát Tiếng Anh có giai điệu vui nhộn nhí nhảnh dành các bé thiếu nhi

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận