Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

The Hokey Pokey Song


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

You put your right foot in,
You put your right foot out;
You put your right foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!

You put your left foot in,
You put your left foot out;
You put your left foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!

You put your right hand in,
You put your right hand out;
You put your right hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!

You put your left hand in,
You put your left hand out;
You put your left hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!

You put your whole self in,
You put your whole self out;
You put your whole self in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!

Một bài hát Tiếng Anh có giai điệu vui nhộn nhí nhảnh dành các bé thiếu nhi

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận