Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Yankee Doodle Went To Town


Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz

Yankee Doodle went to town,
Riding on a Pony,
Stuck a feather in his cap,
And called him Macaroni,

Yankee Doodle keep it up,
Yankee Doodle Dandy,
Mind the music and the step,
And with the Girls be handy.

Father and I went down to camp,
Along with Captain Gooding,
And there we saw the men and boys,
Thick as Hasty Pudding

Yankee Doodle keep it up,
Yankee Doodle Dandy,
Mind the music and the step,
And with the Girls be handy.

There was Captain Washington,
Upon a slapping stallion,
Giving orders to his men,
I guess there were a million.

Yankee Doodle keep it up,
Yankee Doodle Dandy,
Mind the music and the step,
And with the Girls be handy.

Một bài hát Tiếng Anh có giai điệu vui nhộn nhí nhảnh dành các bé thiếu nhi

Yankee Doodle Went To Town - Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ - Nhạc thiếu nhi có hình - Nhạc thiếu nhi Tiếng Anh - Video nhạc thiếu nhi

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi, vui lòng gửi tại --> Hỏi Đáp cùng Mẹ Yêu Con

*