Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Cây số


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL6D6046C7BF5E4B50″ caption=”Album Cây đàn của bé”]Xem toàn bộ Album Cây đàn của bé[/youtube_list]
Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Một cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
Một hai…

Hai cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Hai cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
Một hai…

Ba cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Ba cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
Một hai…

Bốn cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Bốn cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
Một hai…

Năm cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Năm cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
Một hai…

Sáu cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Sáu cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
Một hai…

Bài hát thiếu nhi hay và vui nhộn, có thể cùng hát cùng chơi với các bé và giúp bé học đếm…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận