Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Xe chỉ luồn kim


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim, rồi ngồi rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung là vuông nhiễu tím, í a ì a…
Gửi ra, gửi ra người cho người ù, sang ù, sang ù cái liu xê phàn thời, cái nỗi gửi ra, người cho người.

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim, rồi ngồi rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung là vuông nhiễu tím, í a ì a.
Gửi ra, gửi ra người cho người ù sang ù sang ù cái liu xê phàn thời, cái nỗi gửi ra, người cho người.

Dân ca quan họ Bắc Ninh

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận