Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Xe chỉ luồn kim


Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim, rồi ngồi rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung là vuông nhiễu tím, í a ì a…
Gửi ra, gửi ra người cho người ù, sang ù, sang ù cái liu xê phàn thời, cái nỗi gửi ra, người cho người.

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim, rồi ngồi rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung là vuông nhiễu tím, í a ì a.
Gửi ra, gửi ra người cho người ù sang ù sang ù cái liu xê phàn thời, cái nỗi gửi ra, người cho người.

Dân ca quan họ Bắc Ninh

Xe chỉ luồn kim  - Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ - Nhạc dân ca thiếu nhi - Nhạc thiếu nhi có hình - Nhạc thiếu nhi Việt Nam

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi, vui lòng gửi tại --> Hỏi Đáp cùng Mẹ Yêu Con

*