Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Xe chỉ luồn kim


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim, rồi ngồi rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung là vuông nhiễu tím, í a ì a…
Gửi ra, gửi ra người cho người ù, sang ù, sang ù cái liu xê phàn thời, cái nỗi gửi ra, người cho người.

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim, rồi ngồi rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung là vuông nhiễu tím, í a ì a.
Gửi ra, gửi ra người cho người ù sang ù sang ù cái liu xê phàn thời, cái nỗi gửi ra, người cho người.

Dân ca quan họ Bắc Ninh

Bình luận bằng Facebook

Bình luận