Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Cây trúc xinh


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc.
Qua lối nọ như bờ ao.
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng đứng một mình.
Qua lối như càng xinh.
Đứng đứng một mình qua lối như càng xinh.

Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc.
Qua lối nọ như bờ ao.
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng đứng một mình.
Qua lối như càng xinh.
Đứng đứng một mình qua lối như càng xinh.

Dân ca quan họ Bắc Ninh

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận