Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chặt cây dừa


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Chặt cây dừa là chừa cây cau.
Cây lòng thòng là cây bí đao.
Cây thấp thì nấp cây cao.
Cây lách thì dưới cây lao.
Dập dềnh rồi ra tay nào.
Tay này trảy dao.

Chặt cây dừa là chừa cây cau.
Cây lòng thòng là cây bí đao.
Cây thấp thì nấp cây cao.
Cây lách thì dưới cây lao.
Dập dềnh rồi ra tay nào.
Tay này trảy dao.

Sắc củ cải đãi cho nàng.
Chàng xách chàng chê.
Tao với mày tha ma với quỷ, hú hồn chạy đi.

Sáng tác: Phan Văn Minh

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận