Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Inh lả ơi


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Inh lả ơi sao nọng ời.
Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời.
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười.
Inh lả ơi, sao nọng ơi.

Inh lả ơi sao nọng ời.
Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời.
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười.
Inh lả ơi, sao nọng ơi.

Dân ca Thái

Bình luận bằng Facebook

Bình luận