Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Đi đâu mà vội mà vàng


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Đi đâu mà vội mà vàng.
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thủng thỉnh như chúng anh đây.
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

Đi đâu mà vội mà vàng.
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thủng thỉnh như chúng anh đây.
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

Sáng tác: Phạm Tuyên

Bài hát thiếu nhi rất vui nhộn của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận