Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Bắc kim thang

[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL93998DF6CD140BB6″ caption=”Album Cả nhà thương nhau”]Xem toàn bộ Album Cả nhà thương nhau[/youtube_list]

Bắc kim thang cà lang bí rợ.
Cột qua kèo là kèo qua cột.
Chú bán dầu qua cầu mà té.
Chú bán ếch ở lại làm chi?
Con le le đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Bắc kim thang cà lang bí rợ.
Cột qua kèo là kèo qua cột.
Chú bán dầu qua cầu mà té.
Chú bán ếch ở lại làm chi?
Con le le đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ

Bài hát Bắc kim thang – Karaoke

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận