Tái diễn cảnh chầu chực, chen lấn, xô đẩy mua đơn xin vào lớp 1 - Mẹ Yêu Con ORG