Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chữ B – B is for Balloon

Chữ cái B là chữ thứ 2 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ B với:

  • B is for Balloon – Chữ B là quả bóng bay.
  • Bear starts with B – Con gấu bắt đầu bằng chữ B.
  • Butterfly also starts with B – Con bướm cũng bắt đầu bằng chữ B.

Next comes the letter B (Chữ cái tiếp theo là chữ B)
B is for Balloon (Chữ B là quả bóng bay)
Oh look, somebody is knocking at the door. Who is it? (Nhìn kìa, ai đó đang gõ cửa. Ai vậy nhỉ?)
It’s the Bear (đó là con gấu)
Bear starts with B (Con gấu bắt đầu bằng chữ B)
Is there somebody esle? Who can with B? (Còn ai nữa không nhỉ? Ai có chữ B?)
This time is a Butterfly (Lần này là con bướm)
Butterfly also starts with B (Con bướm cũng bắt đầu bằng chữ B)

(Sing)
Happy happy happy birthday.
Happy happy birthday.
Happy happy happy birthday.
Happy birthday to you…

Whose birthday party is this? (Sinh nhật của ai vậy?)
It’s my birthday party (Chính là sinh nhật của bé đấy)

Next comes the letter C. (Chữ cái tiếp theo là chữ C)

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận