Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chữ C – C is for Car

Chữ cái C là chữ thứ 3 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ C với:

  • C is for Car – Chữ C là cái ôtô.
  • Cat starts with C – Con mèo bắt đầu bằng chữ C.

Next comes the letter C (Chữ cái tiếp theo là chữ C)
C – C is for Car (Chữ C – Chữ C là cái ôtô)
Let see who is waiting for the Car? (Hãy xem ai đang đợi ôtô?)
It’s the Cat (Đó là con mèo)
Cat starts with C (Con mèo bắt đầu bằng chữ C)
Who’s on the ride in the back seat? (Ai đang ngồi ghế sau ôtô vậy?)
It’s the Cat (Đó là con mèo)
Now let see who is driving the Car? (Bây giờ hãy xem ai đang lái xe vậy?)
That’s me. I’m driving the Car. (Đó là bé. Bé đang lái ôtô đấy)
How fun! (Thật là vui)

Next comes the letter D. (Chữ cái tiếp theo là chữ D)

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận