Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

12 days of Christmas


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLD99A07A5011510CF” caption=”Album Xuân Mai đặc biệt Vol.7″]Xem toàn bộ Album Xuân Mai đặc biệt Vol.7[/youtube_list]

On the first day of Christmas, my true love sent to me.
A partridge in a pear tree.

On the second day of Christmas, my true love sent to me.
Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the third day of Christmas, my true love sent to me.
Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the fourth day of Christmas, my true love sent to me.
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the fifth day of Christmas, my true love sent to me.
Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the sixth day of Christmas, my true love sent to me.
Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the seventh day of Christmas, my true love sent to me.
Seven swans a-swimming, Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the eighth day of Christmas, my true love sent to me.
Eight maids a-milking, Seven swans a-swimming, Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the ninth day of Christmas, my true love sent to me.
Nine ladies dancing, Eight maids a-milking, Seven swans a-swimming, Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the tenth day of Christmas, my true love sent to me.
Ten lords a-leaping, Nine ladies dancing, Eight maids a-milking, Seven swans a-swimming, Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me.
Eleven pipers piping, Ten lords a-leaping, Nine ladies dancing, Eight maids a-milking, Seven swans a-swimming, Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me.
Twelve drummers drumming,
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves and a partridge in a pear tree!

Nhạc Quốc Tế

Bé Xuân Mai (5/1/1995) được coi là một thần đồng của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam nhờ phong cách biểu diễn tự nhiên, sinh động và khỏe mạnh. Không những vậy, bé Xuân Mai còn có thể trình diễn thành công rất nhiều bài hát thiếu nhi nước ngoài với nhiều thứ tiếng, biết kết hợp khả năng ca hát với vũ đạo điêu luyện ngay từ rất nhỏ. Xuân Mai là một trong những thần tượng của trẻ em Việt Nam.

Album Xuân Mai đặc biệt Vol.7 – Đón chào ngày mới sang – tổng hợp nhiều bài hát thiếu nhi quốc tế và trong nước nổi tiếng, được bé Xuân Mai trình diễn cùng với nhiều ca sĩ khác, kết hợp với vũ đoàn rất đẹp mắt…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận