Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chữ F – F is for Fish

Chữ cái F là chữ cái thứ 6 trong bảng chữ tiếng Anh, hãy dạy cho bé chữ F với:

  • F is for Fish – Chữ F là con cá.
  • Frog starts with F – Con ếch bắt đầu bằng chữ F

Next letter is F. (Chữ tiếp theo là chữ F)
F is for Fish. (Chữ F là con cá)
Fish live in the water. (Cá sống trong nước)
Oh look, somebody is coming. (Nhìn kìa, có ai đang đến)
Who is this? (Ai vậy nhỉ)
That’s me, I’m swimming in the water. (Là tôi đấy, tôi đang bơi dưới nước)
Hi everybody. (Chào tất cả mọi người)
Who is following me? (Ai đang theo tôi vậy nhỉ?)
Oh, it’s a frog. (Ồ, đó là một con ếch)
Frog starts with F. (Con ếch bắt đầu bằng chữ F)
Bye bye Mr Frog. (Tạm biệt anh ếch)
Wow, underwater is so beautiful. (Ôi, dưới biển thật là đẹp)
The next letter is G. (Chữ cái tiếp theo là chữ G)

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận