Tin tức

Tạo cơ hội bình đẳng cho trẻ em

Đó là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 do lãnh đạo Bộ LĐ, TB&XH thông báo tại cuộc họp báo sáng qua, 29.4 tại Hà Nội.

Mục đích của Tháng hành động vì trẻ em năm nay là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế, xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước để tăng cường việc xây dựng các chính sách, đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội để phát triển; Nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; Thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

Được biết, các hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay là: Rà soát các văn bản pháp luật, chính sách của địa phương và Trung ương liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương mình để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, kiến nghị các chính sách phù hợp tạo điều kiện cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội; Tổ chức tổng kết Chỉ thị 55-CT-TW ngày 28.6.2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và biểu dương những tấm lòng yêu trẻ.

Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Bên cạnh đó sẽ triển khai các hoạt động vận động xã hội; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ủng hộ nguồn lực xây dựng công trình phúc lợi cho trẻ em, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; vận động tổ chức, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè và tăng cường sự tham gia tích cực của trẻ em; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, diễn đàn trẻ em để bày tỏ ý kiến về các vấn đề bức xúc cần giải quyết của trẻ em, đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận