Chính phủ ra công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết - Mẹ Yêu Con ORG