Xếp hàng dưới trời nắng gắt chờ tiêm vắc-xin dịch vụ - Mẹ Yêu Con ORG