Tin tức

Thừa Thiên – Huế: Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2010

Ngày 6/5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2010.

Với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế diễn ra từ ngày 15/5/2010 đến hết ngày 30/6/2010, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý về việc tạo cơ hội cho trẻ em được phát triển bình đẳng và các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong giai đoạn mới; Xây dựng kế hoạch phối kết hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và các tổ chức đoàn thể tại địa phương.Trong Tháng hành động vì trẻ em tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hỗ trợ cho trẻ em kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, bị xâm hại, biết tự phòng tránh tai nạn thương tích và có kiến thức, kỹ năng để thực hiện quyền tham gia, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội, bày tỏ ý kiến phù hợp với lứa tuổi… để góp phần thực hiện thông điệp “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”;…

Tại Hội nghị, đại diện các ngành có liên quan đã thảo luận, khẳng định Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 sẽ tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước; tăng cường xây dựng các chính sách, đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa nói riêng, đảm bảo cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Trước đó, ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện phải xác định công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội; cần tập trung chỉ đạo ngành mình và các đơn vị trực thuộc có liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2010.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận