Tin tức

Siết chặt việc quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em

Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (TĐC) vừa thông báo về việc quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em (ĐCTE) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN.

Theo đó, ĐCTE dưới 16 tuổi trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR). Tuy nhiên, đối với đồ chơi còn tồn trước khi quy chuẩn kĩ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành cần phân thành 2 loại: ĐCTE cho trẻ dưới 36 tháng tuổi (loại 1) và từ 36 tháng đến dưới 16 tuổi (loại 2).

Đối với đồ chơi loại 1, nếu có bằng chứng chứng minh đã thực hiện kiểm tra chất lượng tại các cơ quan có thẩm quyền, có nhãn hàng hóa thì chi cục TĐC địa phương sẽ hướng dẫn doanh nghiệp gắn dấu CR đối với sản phẩm hàng hóa.

Riêng với đồ chơi loại 1 không có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng và đồ chơi loại 2 thì doanh nghiệp phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy với lô hàng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN để được gắn dấu hợp quy CR cho sản phẩm, hàng hóa. Các công việc trên phải hoàn thành trước ngày 15-9-2010.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận