Tin tức

1,5 triệu USD để gia tăng thực hiện quyền trẻ em

Ngày 12/5, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận và Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam Jesper March chính thức ký kết dự án “Bạn hữu trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh,” thuộc chương trình “Bạn hữu trẻ em Việt Nam.”

Với tổng ngân sách trên 1,52 triệu USD, dự án sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung kiến thức về hệ thống quản lý thông tin, quy trình ra các chính sách xã hội, trẻ em ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em nhập cư, bảo vệ trẻ em…

Dự án còn góp phần giảm các trường hợp thương tích cho trẻ em, nâng cao khả năng tiếp cận của trẻ em, người chưa thành niên, phụ nữ mang thai với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng…

Dự án sẽ được thực hiện đến hết năm 2011.

Chương trình “Bạn hữu trẻ em Việt Nam” có tổng ngân sách là 22,1 triệu USD, được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2006-2010.

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình cũng được thực hiện tại các tỉnh Điện Biên, Kon Tum, Ninh Thuận, An Giang và Đồng Tháp.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận