Tin tức

Nâng cao hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình vùng biển, đảo

Ngày 10-5, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Ðại biểu dân cử các tỉnh phía nam với chính sách pháp luật về dân số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị, đóng góp về nâng cao hiệu quả công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGÐ) ở vùng biển, đảo. Theo Tổng cục DS – KHHGÐ: Chương trình mục tiêu quốc gia về DS – KHHGÐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa đủ điều kiện để giải quyết các đặc thù, đặc điểm kinh tế, xã hội vùng biển, đảo. Cơ sở vật chất, mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGÐ vùng biển, đảo còn yếu, thiếu không phù hợp đặc điểm môi trường và khí hậu biển. Nhiều xã ven biển, đảo chưa có trạm y tế và gần 20% số trạm y tế xã chưa có bác sĩ; cán bộ y tế thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực… do đó công tác DS- KHHGÐ tại vùng biển, đảo còn nhiều hạn chế, bất cập. Ðể kiểm soát dân số vùng biển, đảo cần có các biện pháp cụ thể phù hợp vùng biển, đảo như xây dựng các loại hình cung cấp dịch vụ, tư vấn dựa vào cơ sở y tế quân – dân y kết hợp, xây dựng mô hình can thiệp bảo đảm sự phát triển bình thường của bào thai và sức khỏe của người mang thai đang sinh sống và làm việc ở khu vực ngập mặn, cửa sông, cửa biển. Tăng cường nâng cao hiệu quả truyền thông trong công tác DS – KHHGÐ; hỗ trợ phòng, chống các bệnh lây qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn… Phấn đấu đạt mục tiêu quy mô dân số các vùng biển, đảo không vượt quá 32 triệu người vào năm 2010; 60% số người làm việc, sinh sống trên vùng biển, đảo, ven biển được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; giảm tỷ lệ bị dị tật, dị dạng và thiểu năng trí tuệ ở trẻ em vùng biển, đảo bình quân 5%/năm.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận